Brumlebasse Bosse Blåmann HD:A, AD: 2

7 uker og 6,1 kg
Bosse skal flytte til Narvik.
6 uker og 5 kg.
5 uker og 3830 g.
4 uker og 2630 g.