Big Boss Bruce Balder HD:A, AD: 0

7 uker og 6,4 kg.
Bruce skal flytte til Kristiansand.
6 uker og 5,2 kg.
5 uker og 4450 g.
4 uker og 2850 g.