Valpedagbok Alma del 2

Nå får de 4 måltider pr dag og er blitt veldig flinke til å spise. De får mest oppbløtt tørrfôr, men har også fått smake vom og det synes de var veldig godt, så det blir nok mer av det og. Men melka til Alma er fortsatt best.