Valpedagbok Alma del 2

Alma har vært til veterinærsjekk, det er tatt prøve fra livmor som viste oppvekst av e-coli. Lille Rød hadde en infeksjon i kroppen med samme bakterie. Vi har derfor svært god grunn til å tro at det var tilsvarende infeksjon de andre valpene døde av. Alma får nå antibiotikabehandling for å bli kvitt bakteriene. 

Lille Rød hadde også noe som stengte for slik at urinen ikke kom ned i blæra på den ene nyra, urinen hopet seg opp i nyra og førte til at den ble deformert. Nyrene i seg selv var helt normale, og det er ingen holdepunkter for genetisk (arvelig) nyresykdom. Heldigvis ble det som kjent tatt ultralyd av nyrene på resten av valpene og de hadde helt normale nyrer.

Alma fikk 12 valper hvor vi fikk lov til å ha alle en uke hos oss. Så mistet vi 4, antagelig pga e-coli infeksjon, det var trist, men er slik som kan skje. Vi er veldig glad for de 8 friske valpene som vokste opp. De 7 flotte guttene som nå er i ferd med å reise til sine nye hjem hvor de er veldig etterlenget. Og for Becka som skal være igjen hos oss sammen med sin mor og mormor.